Skip to content

Pas

Ambassaden hjælper med udstedelse af danske pas og provisoriske pas til fastboende danske statsborgere og turister, hvis rejsedokument er udløbet eller bortkommet.

ALMINDELIGT PAS
Ansøgning om almindeligt pas kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden, da der ved indgivelse af ansøgningen skal tages digitalt foto, fingeraftryk og underskrift.
Tidsbestilling
For at undgå ventetid anbefaler ambassaden, at du ringer eller skriver for at aftale et tidspunkt for indgivelsen af pasansøgningen med den konsulære afdeling på telefon +977 4413 010.
________________________________________
ANSØGNING OG DOKUMENTATION

Nedenfor anførte dokumenter medbringes i 1 eksemplar.

Pas til personer over 18 år

• Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskemaet kan downloades her.
• 1 pasfoto (Specifikationer kan ses her).
• Det sidst udstedte pas og 1 fotokopi af passets dataside eller andre beviser for identitet (f.eks. Dåbs- navne- eller fødselsattest; Indfødsretsbevis; Legitimation med foto).
• I tilfælde af navneændring siden sidst udstedte pas medbringes vielsesattest eller navneattest.

Pas til personer under 18 år

Det er et krav, at barnet møder personligt op. Det gælder også nyfødte. Begge forældre anmodes om at møde personligt op sammen med barnet, da begge skal give skriftligt samtykke til pasudstedelsen. Hvis en forælder har eneforældremyndigheden over barnet vedlægges dokumentation herfor.
Siden 2004 skal børn have deres eget pas, og kan ikke længere rejse på forældrenes pas.

Ambassaden gør i øvrigt opmærksom på at barnet, hvis det er født i udlandet og ikke har været bosat i Danmark, ikke vil få tildelt et dansk personnummer. Dansk personnummer tildeles først efter tilmelding til et dansk folkeregister.
Bemærk nedenfor nævnte dokumentation skal forevises i original (1 fotokopi af alle dokumenter skal endvidere medbringes).

• Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskema kan downloades her.
• 1 pasfoto (Specifikationer kan ses her).
• Vielsesattest (samt legaliseret oversættelse, hvis vielsesattesten hverken er på engelsk eller dansk). I tilfælde, hvor kun den ene af forældrene har forældremyndigheden over barnet, skal vedkommende dokumentere dette.
• Dåbsattest eller navneattest. Hvis barnet endnu ikke er navngivet medbringes fødselsattesten. Der kræves en legaliseret oversættelse af fødselsattesten, hvis den hverken er på engelsk eller dansk.
• Hvis barnet har et pas i forvejen forevises det nuværende pas.
• Forældrenes pas.
• Hvis barnet er fyldt 5 år og kan skrive, underskriver han/hun i ambassadens påsyn.
________________________________________
ANDEN VIGTIG INFORMATION
Gebyrer
Se venligst oversigten over gebyrsatser.

Ekspeditionstid

Nye pas kan kun udstedes af Rigspolitiet i Danmark. Der må derfor påregnes en ekspeditionstid på ca. 3-4 uger.
Gyldighed

• Normale pas udstedes med en gyldighed på 10 år.
• Pas til personer i alderen 5-18 år udstedes med en gyldighed på 5 år.
• Pas til børn i alderen 0-5 år udstedes med en gyldighed, der normalt ikke overstiger 2 år.

Afhentning

Man beholder sit gamle pas indtil det nye er udstedt. Når passet er klar, kontakter ambassaden dig. Det gamle pas skal annulleres før det nye udleveres.
Det er muligt at bestille nyt pas på et Borgerservicecenter i Danmark og få det udleveret på danske ambassader og andre repræsentationer, herunder honorære konsulater, andre steder i verden. Ligeledes er det muligt at bestille nyt pas på Ambassaden og senere afhente det på et Borgerservicecenter i Danmark.
Ambassaden vil opkræve et gebyr (se gebyrlisten) for at udlevere pas, der er bestilt i Danmark. Gebyr for at modtage og behandle pasansøgningen betales, der hvor ansøgningen indleveres.

• Klik her for at se en liste over danske repræsentationer, der kan udlevere pas bestilt i Danmark
• Klik her for at se en liste over Borgerservicecentre i Danmark, som kan udlevere pas bestilt i udlandet

Flybilletter ved fornyelse af pas

Når du fornyer dit pas, får du altid et nyt pasnummer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at hvis du har købt flybilletter, og du har oplyst dit gamle pasnummer, så kan flybilletterne være ugyldige. Har du oplyst dit gamle pasnummer, kan du kontakte dit flyselskab, og så kan de måske ændre pasnummeret til det nye pasnummer, hvis det er nødvendigt.
Statsborgerskab og ret til dansk pas
Det er vigtigt at være opmærksom på rettigheder omkring dansk statsborgerskab.
Oplysninger om statsborgerskab kan findes her.

Contact information
Tel: +977(1)441 3010
Fax: +977 (1) 441 1409
Email: ktmamb@um.dk
Address:

761 Neel Saraswati Marg
P.O. Box 6332
Lazimpat, Kathmandu