Skip to content

Folkeafstemning om EU-retsforbeholdet 3 December 2015

08.10.2015  08:45

Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
Lovforslaget, der skal stemmes om, fremsættes i Folketinget den 8. oktober 2015. Først fra denne dag kan man brevstemme i kommunerne (f.eks. i borgerservicecentre) og i udlandet.

For vælgere, der opholder sig uden for landets grænser, kan afstemning ske på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation. For at kunne udøve sin valgret skal man være optaget på valglisten.

Brevstemmer til Folkeafstemningen kan afgives på den danske ambassade i Kathmandu i perioden:

08. Oktober – 26. November, mandage til torsdage mellem kl. 9.30 og 10.30 og kl. 15.30 og 16.30.


Ved afstemning på ambassaden bedes medbragt ID kort pas eller anden legitimation med foto.

Brevstemmer må ikke fremsendes til anden myndighed end kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren er optaget på valglisten. For danskere, der er frameldt folkeregistret og som er optaget på valglisten, skal brevstemmerne indsendes til den seneste bopælskommune. Brevstemmerne vil blive indsendt i ambassadens kurersæk. Porto for forsendelse af brevstemmer betales af repræsentationen.

Du kan læse mere om valget, og hvad dit kryds betyder på http://3december.dk/


Fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen:

Ved brevstemmeafgivningen må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er tilvejebragt ved Indenrigs- og Sundhedsministeriets foranstaltning. Dette brevstemmemateriale består af

Brevstemmematerialet til brug ved brevstemmeafgivning til folkeafstemning består af:

1) En stemmeseddel påtrykt ordet »Stemmeseddel« samt ordene »Ja« og »Nej« i to adskilte rubrikker.

2) En rød konvolut, der på forsiden er påtrykt ordene »Stemmeseddel til folkeafstemning« samt en kortfattet vejledning om, hvordan stemmesedlen skal udfyldes.

3) Et følgebrev. Følgebrevets ene side er forsynet med rubrikker til angivelse af den kommunalbestyrelse, følgebrevet skal sendes til, samt vælgerens navn, fødselsdato, bopæl og underskrift i tilknytning til en fortrykt tekst, hvoraf det bl.a. fremgår, at den stemmeseddel, der fremsendes i den lukkede konvolut, er en stemmeseddel til folkeafstemningen fra den vælger, der har underskrevet følgebrevet. Den samme side er endvidere forsynet med rubrikker i tilknytning til en fortrykt tekst til stemmemodtagerens attestation af vælgerens brevstemmeafgivning. Følgebrevets anden side er påtrykt en vejledning om fremgangsmåden ved afgivelsen af brevstemme.

4) En rød yderkuvert, der på forsiden i nederste venstre hjørne er påtrykt ordene »Stemmeseddel til folkeafstemning«. Forsiden er endvidere forsynet med rubrikker til angivelse af, hvilken kommunes kommunalbestyrelse yderkuverten skal sendes til. Yderkuvertens bagside er forsynet med rubrikker til angivelse af vælgerens navn, fødselsdato og bopæl.