Skip to content

Valg til den grønlandske kommunal- og menighedsrepræsentation d. 4. april 2017

03.02.2017  07:23

 

Grønlands Selvstyre har meddelt Økonomi- og Indenrigsministeriet, at der den 4. april 2017 afholdes kommunal- og menighedsrepræsentationsvalg i Grønland.

I den anledning henledes opmærksomheden på følgende:

Brevstemmeafgivning til folkeafstemningen kan for grønlandske vælgere, der opholder sig i Danmark, finde sted på ethvert folkeregister/borgerservicecenter. Vælgere, der midlertidigt opholder sig uden for Grønland, kan afgive brevstemme på danske diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Stemmeafgivningen kan tidligst ske 6 uger før valget. Brevstemningsafgivning til kommunal og repræsentationsvalget i Grønland kan finde sted fra Tirsdag d 31. januar 2017.

Kun brevstemmer, som er nået frem til valgstedet inden afstemningens afslutning på valgdagen kommer i betragtning.

Der er mulighed for at stemme på den danske ambassade i Kathmandu i perioden:

Tirsdag den 31. januar til  den 9. marts 2017.
Mandag til torsdage mellem kl. 14 og 16.


Ved afstemning på ambassaden bedes medbringes
ID kort eller anden legitimation med foto.